Đá Các Loại
29 Tháng 05

  Nổ mìn khai thác đá núi Mực     Dây truyền nghiền sàng đá Hàn Quốc 350T/h; công suất 36.900 m3/năm sản phẩm đá nguyên khai, 44.280 m3/năm sản phẩm chế biến đá các loại. Sản phẩm Đá 1×2 Đá nguyên khai được khai thác trực tiếp từ núi đá Sui, núi Mực Sau khi nổ[…]