Gạch Không Nung
29 Tháng 11

Gạch không nung hay còn gọi là Gạch Block mà sản phẩm tạo ra không trải qua quá trình nung nóng trong lò hoặc dùng bất kỳ nguồn năng lượng nào khác để tạo ra sản phẩm ở nhiệt độ cao. Theo chủ trương phát triển của nhà nước tới năm 2020 nước ta phải sử[…]

29 Tháng 05

II. Gạch bê tông không nung QH1: Gạch bê tông không nung đặc 220 x105 x60 mm QH2: Gạch bê tông không nung đặc 210 x 100 x 60 mm QH3: Gạch bê tông không nung đặc 250 x150x100 mm Tiêu chuẩn – Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật –Technical specification[…]