Giải phân cách
26 Tháng 04

Vật liệu: + Xi măng: Nhập 100% trực tiếp từ nhà máy Nghi Sơn, Bỉm Sơn và Bút Sơn. + Thép: Thái Nguyên, Hòa Phát. + Đá: là của công ty tự khai thác luôn đảm bảo về thành phần hạt cũng như kích thước tiêu chuẩn. + Cát: Sử dụng cát vàng hạt thô.[…]

26 Tháng 01

Vật liệu: + Xi măng: Nhập 100% trực tiếp từ nhà máy Nghi Sơn và Bút Sơn, Bỉm Sơn. + Thép: Thái Nguyên, Hòa Phát. + Đá: là của công ty tự khai thác luôn đảm bảo về thành phần hạt cũng như kích thước tiêu chuẩn. + Cát: Cát vàng hạt thô. – Mác[…]