Sản phẩm
26 Tháng 01

– Vật liệu: + Xi măng: Nhập 100% trực tiếp từ nhà máy Nghi Sơn và Bút Sơn. + Thép: Thái Nguyên, Hòa Phát. + Đá: là của công ty tự khai thác luôn đảm bảo về thành phần hạt cũng như kích thước tiêu chuẩn. + Cát: Sử dụng cát vàng Việt Trì 100%.[…]

26 Tháng 01

– Vật liệu: + Xi măng: Nhập 100% trực tiếp từ nhà máy Nghi Sơn và Bút Sơn. + Đá: là của công ty tự khai thác luôn đảm bảo về thành phần hạt cũng như kích thước tiêu chuẩn. + Cát: Cát vàng, hạt thô tự nhiên. – Mác bê tông được thiết kế[…]