btt

KHUYẾN MẠI

Quang Huy đang áp dụng cách đo khối lượng tất cả các loại đá bằng cân điện tử 150 tấn.

Kể từ ngày 1.4.2018, Quang Huy khuyến mại cho tất cả các Quý khách hàng mua đá có giá trị bằng:

10% khối lượng thực tế.

Tức là: Khối lượng Quý khách hàng mua = 90% Khối lượng theo cân điện tử.

Nhân dịp Tuần lễ Giáng sinh 2018, Quang Huy đặc biệt áp dụng khuyến mại lớn đối với mặt hàng đá mạt và đá 0.5 trả bằng tiền mặt có giá trị bằng:

15% khối lượng thực tế.

Tức là: Khối lượng Quý khách hàng mua = 85% Khối lượng theo cân điện tử (đá mạt và đá 0.5).

[woocommerce_my_account]